Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania

, 15.07.2014r.

 

dotyczy: Zaproszenie d o złożenia oferty PZPK.DAO.252.8.2014r.

 

Do wszystkich zainteresowanych

Informacja o wyniku postępowania z wyboru oferty na:

koordynację całościową projektu „ Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zamawiający: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na koordynację całościową projektu „ Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, którą jest oferta złożona przez Panią Ingę Kawałek ze Słupska. W łącznej ocenie oferta Pani Ingi Kawałek uzyskała maksymalna liczbę punktów: 100 pkt.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Oferentem, w terminie ustalonym przez obie strony.

Wszystkim Oferentom Zamawiający serdecznie dziękuje za zainteresowanie zaproszeniem i złożenie oferty w postępowaniu.

DYREKTOR

Bożena Sikora

 

 

Data publikacji: 15.07.2014 (14:16) Data aktualizacji: 15.07.2014 (14:16)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1435