Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Czynna ochrona łąk - zapytanie ofertowe

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 
na wykonanie zabiegów czynnej ochrony zbiorowisk łąkowych poprzez ekstensywne koszenie i nawadnianie (kontynuacja) na łąkach zlokalizowanych na działkach nr 281 i 268/2 w Lasce gm. Brusy, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
 
Charzykowy, 21.07.2010
 
PZPK/ZPK-124-3/10
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
na wykonanie zabiegów czynnej ochrony zbiorowisk łąkowych poprzez ekstensywne koszenie i nawadnianie (kontynuacja) na łąkach zlokalizowanych na działkach nr 281 i 268/2 w Lasce gm. Brusy, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
 
 
I. Nazwa i adres zamawiającego
 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
 
 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia
 
Wykoszenie traw (od strony wewnętrznej rowów) na:
 
-          doprowadzalniku A (zaczynając od mostu przy drodze publicznej biegnącej przy siedzibie Leśnictwa Laska tj. północny kraniec działki 268/2LP);
 
-          doprowadzalnikach B i C;
 
-          pozostałych rowach na całej ich długości.
 
Długość wszystkich rowów (w tym doprowadzalników) wynosi 4.386 mb.
 
Oczyszczenie dna doprowadzalników A, B i C z roślinności utrudniającej przepływ wody i udrożnienie bruzd rozlewowych.
 
 
III. Forma złożenia oferty
 
Ofertę po wypełnieniu pkt. VI formularza zapytania ofertowego należy złożyć do dnia 28 lipca 2010 r. do godz. 15.00 w formie:
 
- pisemnej (osobiście, listownie): Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Zespołu w Charzykowach Zaborski Park Krajobrazowy ul. Turystyczna 10 89-606 Charzykowy
 
- faxem na numer: 052 3960964
 
- w wersji elektronicznej na e-mail: zaborypk@poczta.onet.pl
 
 
IV. Kontakt w sprawie zamówienia
 
Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udzieli:
 
Mariusz Grzempa, tel. 795 24 89 56
 
 
 
V. Kryteria wyboru ofert: 100% cena
 
 
 
VI. Nazwa i adres wykonawcy
 
Nazwa……………………………………………………...
 
Adres………………………………………………………
 
NIP…………………………………………………………
 
Nr rachunku bankowego…………………………………..
 
Oferuję przedmiot zamówienia za:
 
Cena netto ……………………..zł
 
Podatek VAT ………………….zł
 
Cena brutto ……………………zł
 
 
 
Warunki płatności…………………………………………………………………….....
 
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 
 
 
Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część złożonej oferty są:
 
1)      ………………………………………………………………..
 
2)      ……………………………………………………………….
 
3)      ………………………………………………………………..
 
 
 
 
 
Charzykowy, dnia 21.07.2010 r.
Data publikacji: 21.07.2010 (12:29) Data aktualizacji: 21.07.2010 (13:00)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1382
Rejestr zmian