Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Detektor ultradźwiękowy - zapytanie ofertowe

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 
na zakup detektora ultradźwiękowego AnaBat SD2 Bat Detektor, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
 
 
Charzykowy, 21.07.2010
 
PZPK/ZPK-124-2/10
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
na zakup detektora ultradźwiękowego AnaBat SD2 Bat Detektor, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
 
 
I. Nazwa i adres zamawiającego
 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
 
 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia
 
- detektor ultradźwiękowy AnaBat SD2 Bat Detektor
 
- oprogramowanie
 
- kabel USB
 
- karta pamięci CF 2GB z formatowaniem
 
- komplet baterii
 
- dostawę ww. urządzeń do Oddziału Zespołu w Charzykowach Zaborski Park Krajobrazowy ul. Turystyczna 10 89-606 Charzykowy
 
 
III. Forma złożenia oferty
 
Ofertę po wypełnieniu pkt. VI formularza zapytania ofertowego należy złożyć do dnia 28 lipca 2010 r. do godz. 15.00 w formie:
 
- pisemnej (osobiście, listownie): Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Zespołu w Charzykowach Zaborski Park Krajobrazowy ul. Turystyczna 10 89-606 Charzykowy
 
- faxem na numer: 052 3960964
 
- w wersji elektronicznej na e-mail: zaborypk@poczta.onet.pl
 
 
IV. Kontakt w sprawie zamówienia
 
Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udzieli:
 
Mariusz Grzempa, tel. 795 24 89 56
 
 
 
V. Kryteria wyboru ofert: 100% cena
 
 
 
VI. Nazwa i adres wykonawcy
 
Nazwa……………………………………………………...
 
Adres………………………………………………………
 
NIP…………………………………………………………
 
Nr rachunku bankowego…………………………………..
 
Oferuję przedmiot zamówienia za:
 
Cena netto ……………………..zł
 
Podatek VAT ………………….zł
 
Cena brutto ……………………zł
 
 
 
Warunki płatności…………………………………………………………………….....
 
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 
 
 
Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część złożonej oferty są:
 
1)      ………………………………………………………………..
 
2)      ……………………………………………………………….
 
3)      ………………………………………………………………..
 
 
 
 
 
Charzykowy, dnia 21.07.2010 r.
Data publikacji: 21.07.2010 (13:02) Data aktualizacji: 21.07.2010 (13:08)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1304
Rejestr zmian