Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

"Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego" - zapytanie ofertowe

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 
na wydanie i druk "Atlasu jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego", którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Charzykowy, 21.07.2010
 
 
 
PZPK/ZPK-124-1/10
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
na wydanie i druk "Atlasu jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego", którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
 
 
I. Nazwa i adres zamawiającego
 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
 
 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest wydanie i druk "Atlasu jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego" wg następujących parametrów technicznych:
 
- ilość egzemplarzy 550 szt.
 
- format B5
 
- ilość stron do 220, nie mniej niż 200
 
- okładka 4 strony miękka, (2strony w pełni kolorowe); druk 4/0,  Incada Silk gramatura 240 g/m; środki papier offset 80g; oprawa miękka, klejona na gorąco
 
- liczba stron kolorowych 28
 
- zamówienie obejmuje opracowanie graficzne, skład, druk i łamanie, obróbkę zdjęć, korektę techniczną, oprawę introligatorską
 
- wykonawca wykonując usługę, działa w ścisłym porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego, przedstawiając mu projekt „Atlasu” do zatwierdzenia.
 
- „Atlas” zostanie zarejestrowany przez wykonawcę w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem
 
- na okładce w miejscu wskazanym przez Zamawiającego należy umieścić logo: Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Zaborskiego Parku Krajobrazowego, województwa pomorskiego i WFOŚiGW, wg wzorów dostarczonych przez Zamawiającego
 
- archiwizacja wykonanej pracy tzn. dostarczenie na płycie CD w postaci pliku PDF, wykorzystanych zdjęć, wykorzystanych tekstów (format *rtf lub *doc)
 
 
 
III. Forma złożenia oferty
 
Ofertę po wypełnieniu pkt. VI formularza zapytania ofertowego należy złożyć do dnia 28 lipca 2010 r. do godz. 15.00 w formie:
 
- pisemnej (osobiście, listownie): Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Zespołu w Charzykowach Zaborski Park Krajobrazowy ul. Turystyczna 10 89-606 Charzykowy
 
- faxem na numer: 052 3960964
 
- w wersji elektronicznej na e-mail: zaborypk@poczta.onet.pl
 
 
IV. Kontakt w sprawie zamówienia
 
Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udzieli:
 
Mariusz Grzempa, tel. 795 24 89 56
 
 
 
V. Kryteria wyboru ofert: 100% cena
 
 
 
VI. Nazwa i adres wykonawcy
 
Nazwa……………………………………………………...
 
Adres………………………………………………………
 
NIP…………………………………………………………
 
Nr rachunku bankowego…………………………………..
 
Oferuję przedmiot zamówienia za:
 
Cena netto ……………………..zł
 
Podatek VAT ………………….zł
 
Cena brutto ……………………zł
 
 
 
Warunki płatności…………………………………………………………………….....
 
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 
 
 
Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część złożonej oferty są:
 
1)      ………………………………………………………………..
 
2)      ……………………………………………………………….
 
3)      ………………………………………………………………..
 
 
 
 
 
Charzykowy, dnia 21.07.2010 r.
Data publikacji: 21.07.2010 (13:09) Data aktualizacji: 21.07.2010 (13:09)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1500