Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Zakup programu finansowo-ksiegowego, programu płacowego oraz budżetowego

 Słupsk, 27.07.2010

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
na zakup i wdrożenie programu finansowo-księgowego i płacowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
 
 
I. Nazwa i adres zamawiającego
 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
 
II. Opis przedmiotu zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie programu finansowo-księgowego,  programu płacowego oraz budżetowego dla jednostek budżetowych prowadzących pełną księgowość.
 
Program finansowo-księgowy na dwa stanowiska powinien:
 • być zgodny z ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku VAT
 • realizować wszystkie podstawowe operacje księgowe, tj:
 • budowanie planu kont i dostosowywanie go do potrzeb jednostek budżetowych
 • zbieranie danych księgowych
 • zarządzanie wartością i zmianami w środkach,  zobowiązaniach należnościach
 • bieżące śledzenie wykonania wydatków w stosunku do planu budżetowego, zaangażowania
 • rejestr zakupu
 • tworzenie właściwych sprawozdań i zestawień
 • pełne rozrachunki i rozliczenia
 • Łatwe księgowanie dokumentów
 
Program płacowy na jedno stanowisko musi być zgodny z ustawą o podatku dochodowym,  współpracować   z   Płatnikiem w zakresie przekazywania danych do dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS  oraz  z systemem finansowo-księgowym.
 
Program budżet musi być zgodny  z ustawą o rachunkowości, umożliwiać wprowadzanie planu budżetu na dany rok,  przeglądanie ,wprowadzanie  i rejestrowanie zmian w budżecie oraz zatwierdzenie . Uzyskiwanie zestawień budżetu o wybranym statucie.
 
Programy te powinny być :
 • łatwe w obsłudze
 • wspierać zarządzanie jednostką
 • zawierać nazewnictwo zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami księgowymi
 • być powszechny, co umożliwia łatwy i szeroki dostęp do serwisu informacyjnego
III. Forma złożenia oferty
 
Ofertę po wypełnieniu pkt. VI formularza zapytania ofertowego należy złożyć w terminie do dnia 02 sierpnia 2010r. do godz. 15.00 w formie:
 
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
 • faxem na numer: 59 8429 829
 • w wersji elektronicznej na e-mail: biuro@pomorskieparki.pl
IV. Kontakt w sprawie zamówienia
 
Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udzieli:
 
Dariusz Wrzosek, tel. 668 422 020
V. Kryteria wyboru oferty
 
Cena programu wraz z wdrożeniem  -  100%
VI. Nazwa i adres wykonawcy
 
Nazwa……………………………………………………...
 
Adres………………………………………………………
 
NIP…………………………………………………………
 
Nr rachunku bankowego…………………………………..
 
Nazwy programów:
a. finansowo-księgowego………………….……………..
b. płacowego……………...………………….……………..
c. budżetowego……………………………..……………..
2. Oferuję przedmiot zamówienia za:
 
a. finansowo-księgowy
 
Cena netto ……………………..zł
 
Podatek VAT ………………….zł
 
Cena brutto ……………………zł
 
 
 
3. Oferuję przedmiot zamówienia za:
 
b. płacowy
 
Cena netto ……………………..zł
 
Podatek VAT ………………….zł
 
Cena brutto ……………………zł
 
4.Oferuję przedmiot zamówienia za:
 
c. budżetowy
 
Cena netto ……………………..zł
 
Podatek VAT ………………….zł
 
Cena brutto ……………………zł
 
 
 
Stawka za wdrożenie …….……zł/godz. brutto
 
Inne opłaty związane z użytkowaniem oprogramowania
…………………………………………………………………………………………..
 
…………………………………………………………………………………………..
 
…………………………………………………………………………………………..
 
Warunki płatności…………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń
 
 
 
 
 
 
Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część złożonej oferty są:
1)      ………………………………………………………………..
 
2)      ……………………………………………………………….
 
3)      ………………………………………………………………..
 
 
 
 
 
Słupsk, dnia 27.07.2010r.
 
Data publikacji: 27.07.2010 (13:27) Data aktualizacji: 27.07.2010 (13:54)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1506
Rejestr zmian