Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2010 r.  Nr 113, poz. 759 ze zm. )

 
o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro a poniżej progów unijnych określonych
 
w art. 11 pkt. 8 ww. ustawy pod nazwą:
 
 
Ochrona ekosystemów torfowiskowych w podziale na 2 części:
 
1) część 1- usunięcie z rezerwatu „Bielawa” odrostów brzozowych
 
2) część 2- usunięcie z torfowiska „Gogolewko” drzew i krzewów
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
 
 
Zmiana dotyczy daty publikacji ogłoszenia na stronie : bip.pomorskieparki.pl
- przed zmianą jest:   Numer ogłoszenia: 35540-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011
- po zmianie:  Numer ogłoszenia: 35540-2011; data zamieszczenia: 03.03.2011
 
2.    W dniu 04.03.2011 r. pod numerem: 35936-2011 w ogłoszeniu  na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dokonano zmiany ogłoszenia .
 
- przed zmianą jest:
 
w Sekcji I.1: ZAMAWIAJACY
 
Adres strony internetowej zamawiającego: biuro@pomorskieparki.pl
-  po zmianie:
 
w    Sekcji I.1: ZAMAWIAJACY
 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorskieparki.pl
Data publikacji: 04.03.2011 (15:41) Data aktualizacji: 04.03.2011 (15:41)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1332