Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 247110-2011 z dnia 2011-08-17 r.

 Ogłoszenie nr 247110-2011 z dnia 2011-08-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk

1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa i przebudowa istniejącej wiaty edukacyjno- muzealnej w Zielonej Szkole w Schodnie, gmina Dziemiany wraz z budową przyłącza sanitarnego i przedłużeniem wewnętrznego, podziemnego odcinka linii...
Termin składania ofert: 2011-09-01
 
Numer ogłoszenia: 247186 - 2011; data zamieszczenia: 17.08.2011
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 247110 - 2011 data 17.08.2011 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, fax. 59 842 98 29.
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
 
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5.
  • W ogłoszeniu jest: sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia z art. 22 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 A do SIWZ..
  • W ogłoszeniu powinno być: sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia z art. 22 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ..
Data publikacji: 29.08.2011 (07:51) Data aktualizacji: 29.08.2011 (07:51)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1233