Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu marki SKODA FELICIA GNE 9488

 Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu marki SKODA FELICIA GNE 9488
 
1. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:
 
Przedmiotem sprzedaży jest samochód marki SKODA FELICIA wersja LXi o numerze rejestracyjnym GNE 9488 , stanowiący mienie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk.
 
2. WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO BĘDĄCĄ JEDNOCZEŚNIE CENĄ WYWOŁAWCZĄ ww. pojazdu określona została przez Licencjonowanego Rzeczoznawcę i wynosi:  2.500,00 zł.
 
3. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE POJAZDU:
 
-rodzaj pojazdu: osobowy,
 
-marka: SKODA,
 
-typ, model, wersja:  FELICIA 1.3/ LXi,
 
-nr. rejestracyjny: GNE 9488,
 
-nr. identyfikacyjny pojazdu: TMBEFF654WX677570,
 
-barwa nadwozia: czerwona z efektem metalicznym,
 
-rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe,
 
-rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym (wtrysk),
 
-pojemność/ moc silnika: 1289 cm3/ 50 Kw (68 KM),
 
-rodzaj skrzyni biegów: manualna,
 
-rok produkcji: 1998,
 
-stan licznika: 169504 km.,
 
-przebieg całkowity: 169504 km.,
 
-data pierwszej rejestracji: 04/11/1998,
 
-data ważności badania technicznego- nieaktualne.
 
Samochód można oglądać pod adresem: Sianowo 23, 83-328 Sianowo, po godz. 15-tej.
 
4. WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST:
 
 Złożenie oferty, będącej załącznikiem Nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 04.05.2011 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14.
Formularz ofertowy można pobrać  w w/w  sekretariacie siedziby sprzedającego, lub ze strony internetowej: bip.pomorskieparki.pl
 
Oferta powinna zawierać:
 
- imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
 
- adres siedziby oferenta,
 
- numer PESEL, NIP oferenta,
 
- datę sporządzenia oferty,
 
- oferowaną cenę,
 
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży
 
oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń,
 
- potwierdzenie wpłaty wadium.
 
 
Każdy oferent może  złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
 
Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu SKODA FELICIA GNE 9488.
 
 
 
2.  Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu z 2.500,00 zł., co stanowi 250,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) na konto sprzedającego
 
tj. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku,
 
Kredyt Bank O/ Słupsk numer rachunku: 72 1500 1692 1218 8006 0655 0000.
 
Zwrot wadium nastąpi w formie przelewu z konta sprzedającego, najpóźniej w następnym dniu po rozstrzygnięciu przetargu.
 
 
5. POZOSTAŁE INFORMACJE:
  1. Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet sprzedaży samochodu dla osoby, która wygra przetarg. Jeżeli ta osoba nie zgłosi się w ustalonym przez Sprzedającego terminie do zawarcia umowy to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi a przetarg zostanie unieważniony.
  2. Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór nastąpi po wpłacie ofertowej kwoty pomniejszonej w wpłacone wadium.
  3. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja  ustana w późniejszym terminie.
  4. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego  w przetargu samochodu.
  5. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
  6. 6. Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu można uzyskać w PZPK Oddział: Kaszubski Park Krajobrazowy przy ul. PCK 1 w Kartuzach, pod numerem telefonu 607 218 243.
Zastrzega się, że przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku.
 
W załączeniu:
Data publikacji: 13.04.2011 (16:21) Data aktualizacji: 13.04.2011 (16:21)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1361