Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 107881-2012 z dnia 2012-05-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup przez zamawiającego paliwa,tj. benzyny bezołowiowej 95-cio oktanowej, oleju napędowego, oraz skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, oraz do...
Termin składania ofert: 2012-05-28
 
Numer ogłoszenia: 167334 - 2012; data zamieszczenia: 22.05.2012
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 107881 - 2012 data 15.05.2012 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, fax. 59 842 98 29.
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
 
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
  • W ogłoszeniu jest: 11. Do czasu dostarczenia kart elektronicznych Zamawiającemu, tankowanie odbywać się będzie bezgotówkowo na podstawie wystawionej faktury..
  • W ogłoszeniu powinno być: 11. Do czasu dostarczenia kart elektronicznych Zamawiającemu, tankowanie odbywać się będzie przy użyciu kart bankowych, płatniczych, będących w posiadaniu Zamawiającego..
     
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
  • W ogłoszeniu jest: 12. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać paliwa wysokiej jakości, zgodnie z wymaganiami jakościowymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441), a w szczególności: dla benzyny bezołowiowej 95 - PN-EN 228:2009 Paliwa dla pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa. Wymagania i metody badań, dla oleju napędowego (ON) - PN-EN 590 + A1:2011 Paliwa dla pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody badań, skroplony gaz ropopochodny LPG) - PN -EN 589:2009 Paliwa do pojazdów samochodowych. LPG. Wymagania i metody badań..
  • W ogłoszeniu powinno być: 12. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać paliwa wysokiej jakości, zgodnie z wymaganiami jakościowymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008, Nr 221, poz. 1441 z poź.zm), a w szczególności: dla benzyny bezołowiowej 95 - PN-EN 228:2009 Paliwa dla pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa. Wymagania i metody badań, dla oleju napędowego (ON) - PN-EN 590 + A1:2011 Paliwa dla pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody badań, skroplony gaz ropopochodny LPG) - PN -EN 589:2009 Paliwa do pojazdów samochodowych. LPG. Wymagania i metody badań..
Do pobrania:
Data publikacji: 22.05.2012 (12:58) Data aktualizacji: 22.05.2012 (16:07)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1401
Rejestr zmian