Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie- pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu

 Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu marka/model/typ : FSO, Polonez Caro, Plus 1,6 GLi o numerze rejestracyjnym GS 55354
 
 
1. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:
Przedmiotem sprzedaży jest samochód marki: FSO, model: Polonez Caro Plus 1,6 GLi o numerze rejestracyjnym GS 55354 , stanowiący mienie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk.
 
 
2. WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO BĘDĄCĄ JEDNOCZEŚNIE CENĄ WYWOŁAWCZĄ ww. pojazdu stanowi kwotę 50% wartości pojazdu określonej przez Licencjonowanego Rzeczoznawcę i wynosi:  400,00 zł.
 
 
3. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE POJAZDU:
-rodzaj pojazdu: osobowy,
 
-marka: FSO,
 
-typ, model, wersja:  Polonez Caro, Plus 1,6 GLi,
 
-nr. rejestracyjny: GS 55354,
 
-nr. identyfikacyjny pojazdu: SUPB01CEHWW138405,
 
-barwa nadwozia: czerwona ,
 
-rodzaj nadwozia: Hatchback pięciodrzwiowy,
 
-rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym,
 
-pojemność/ moc silnika:  1 598 cm3/ moc 56 Kw/76 kM ,
 
-rodzaj skrzyni biegów: M/5,
 
-rok produkcji: 1998,
 
-stan licznika: 163392 km.,
 
-przebieg całkowity: 163392 km.,
 
-data pierwszej rejestracji: 13/10/1998,
 
-data ważności badania technicznego- nieaktualne.
 
 
Wyposażenie dodatkowe: instalacja LPG,  parametry: III generacja- silnik z wtryskiem paliwa, wiek: 6 lat,
 
 
Samochód można oglądać pod adresem:
 
na parkingu w Wojewódzkim  Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku,  przy ul. Mirosławskiego 10  w godz. od 7:30 do 15:30.
 
4. WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST:
1. Złożenie oferty, będącej załącznikiem Nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 21.02.2012 do godz. 12 00 w sekretariacie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14.
 
Formularz ofertowy można pobrać  w w/w  sekretariacie siedziby sprzedającego, lub ze strony internetowej: bip.pomorskieparki.pl
 
Oferta powinna zawierać:
 
- imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
 
- adres siedziby oferenta,
 
- numer PESEL, NIP oferenta,
 
- datę sporządzenia oferty,
 
- oferowaną cenę,
 
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży
 
oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń,
 
- potwierdzenie wpłaty wadium.
 
 
Każdy oferent może  złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
 
Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu marki: FSO, model: Polonez Caro Plus 1,6 GLi             o numerze rejestracyjnym GS 55354.
 
  1. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej pojazdu z 400,00 zł., co stanowi 40,00 zł. (słownie: czterdzieści  zł. 00/100) na konto sprzedającego
tj. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku,
 
Kredyt Bank O/ Słupsk numer rachunku: 72 1500 1692 1218 8006 0655 0000.
 
Zwrot wadium nastąpi w formie przelewu z konta sprzedającego, najpóźniej w następnym dniu po rozstrzygnięciu przetargu.
 
5. POZOSTAŁE INFORMACJE:
 
  1. Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet sprzedaży samochodu dla osoby, która wygra przetarg. Jeżeli ta osoba nie zgłosi się w ustalonym przez Sprzedającego terminie do zawarcia umowy to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi a przetarg zostanie unieważniony.
  2. Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór nastąpi po wpłacie ofertowej kwoty pomniejszonej w wpłacone wadium.
  3. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja  ustana w późniejszym terminie.
  4. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego  w przetargu samochodu.
  5. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
  6. 6. Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu można uzyskać w PZPK w Słupsku, pod numerem telefonu 59 84 29 829.
Zastrzega się, że przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku.
Data publikacji: 13.02.2012 (13:28) Data aktualizacji: 13.02.2012 (13:28)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1468