Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Unieważnienie postępowania

Słupsk, dn. 04.09.2012 r.

Numer sprawy DAO. 251-8/2012
 
Wykonawcy
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU - WDZYDZKI PARK KRAJOBRAZOWY Z SIEDZIBĄ  W KOŚCIERZYNIE
 
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
Działając w oparciu o przepis art. 93 ust.1 pkt. 7  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, iż Zamawiający: Województwo Pomorskie- Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
 
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14- unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
 
Bożena Sikora- Dyrektor
Data publikacji: 04.10.2012 (10:56) Data aktualizacji: 04.10.2012 (10:56)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1273