Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- WDZYDZKI PARK KRAJOBRAZOWY Z SIEDZIBĄ W KOŚCIERZYNIE

Słupsk, dn. 28.09.2012 r.

Numer sprawy DAO. 251-8/2012
 
Do wszystkich uczestników postępowania
 
dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) o wartości poniżej progów unijnych określonych w art. 11 pkt. 8 ww. ustawy pod nazwą:
 
 
WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- WDZYDZKI PARK KRAJOBRAZOWY Z SIEDZIBĄ W KOŚCIERZYNIE
 
 
Zamawiający: Województwo Pomorskie – Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk informuje, iż w związku z odmową podpisania umowy przez firmę pod nazwą : P.P.U.H. „SAN-2” z siedzibą w Połczynie- Zdrój przy ul. Mieszka I 11A/1, reprezentowaną przez Pana Sławomira Ludwickiego na realizację zadania pod nazwą : WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- WDZYDZKI PARK KRAJOBRAZOWY Z SIEDZIBĄ W KOŚCIERZYNIE, Zamawiający na podstawie art. 94 pkt 3 wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert złożonych na realizację w/w zadania i jest to oferta firmy: Las- art, Obiekty edukacji przyrodniczo- leśnej z siedzibą w Połczynie- Zdrój przy ul. Młyńskiej 5a , reprezentowana przez Pana Ryszarda Śrubkę za cenę brutto: 35.670,00 zł. i wyznacza termin podpisania umowy na dzień 01.10.2012 r.
 
Z poważaniem
Bożena Sikora- Dyrektor
 
Data publikacji: 28.09.2012 (13:00) Data aktualizacji: 28.09.2012 (13:00)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1078