Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Udzielenie odpowiedzi na pytania od Wykonawcy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego p.n. Przebudowa i remont siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku.

                                                                                                                   Słupsk, 22.08.2013 r.

Numer sprawy DAO.251.7.2013                                                            

 

Do wszystkich

zainteresowanych postępowaniem

 

Zamawiający – Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na poniższe zadane pytanie od Wykonawcy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego p.n. Przebudowa i remont siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku.

Pytanie

W związku  ogłoszonym przez Państwa przetargiem na przebudowę i remont siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku proszę o uzupełnienie przedmiaru o roboty związane z wykonaniem poszczególnych instalacji, bądź o udostępnienie rysunków rozwinięcia poszczególnych instalacji sanitarnych, które umożliwią prawidłową wycenę – tj. będą uwzględniały takie detale jak:

 1. przekroje poszczególnych rurociągów (w szczególności pionów)
 2. wymiary grzejników
 3. wymiary i typy armatury czerpalnej (baterie zwykłe, czasowe, na podczerwień, dla niepełnosprawnych ?,czy mają być jednouchwytowe z mieszaczem?)
 4. ilość i rodzaj pochwytów dla niepełnosprawnych oraz rodzaj wykończenia (stal nierdzewna polerowana, szczotkowana, malowane proszkowo na kolor biały?
 5. wymiary umywalek wraz z informacją czy mają być montowane wraz z nimi półpostumenty lub postumenty podumywalkowe
 6. rodzaje wc (zawieszane typu Geberit czy zwykły kompakt ?)
 7. ilości i wymiary wpustów podłogowych (nie ma na rzutach – czy Zamawiający nie przewiduje montażu wpustów?)
 8. parametry kurtyny powietrznej przy wejściu do budynku
 9. czy w zakres zamówienia wchodzi również szafka pod zlewozmywak?
 10. Dodatkowo proszę również o podanie informacji czy przegroda mobilna również wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak – proszę o podanie jej parametrów.

Odpowiedź

Pytanie 1

Średnice przewodów dobrano zgodnie z:

 • woda - PN-92/B-01706
 • ks     - PN-92/B-01707
 • c.o.    literatura fachowa

Pytanie 2

Nr pomieszczenia

Wielkość grzejnika

Ilość

PARTER

01/1

22KV/600/0.80

2

01/2

22KV/600/0.72

2

01/3

22KV/600/0.52

2

01/4

22KV/600/0.60

2

01/5

22KV/600/0.60

2

01/6

22KV/600/0.80

2

01/7

-

-

01/8

22KV/600/0.80

1

01/9

22KV/600/0.60

1

01/10

22KV/600/1.00

1

01/11

11KV/600/.0.60

1

01/12

22KV/600/0.52

1

PPIETRO

02/1

22KV/600/0.52

2

02/2

-

-

02/3

11KV/600/0.40

1

02/4

22KV/600/0.40

1

02/5

11KV/600/0.40

1

02/6

 

 

02/7

22KV/600/0.52

2

02/8

22KV/600/0.60

2

02/9

22KV/600/0.72

1

Pytanie 3, 4, 5, 6

Dla potrzeb przetargu należy przyjąć katalogowe rozwiązania standardowe zgodne z parametrami określonymi na rysunkach, w opisie technicznym lub innych materiałach przetargu

Pytanie 7 

Przewiduje się jeden wpust podłogowy dn50 z rusztem ze stali nierdzewnej - w pom. Porządkowym

Pytanie 8

Kurtyna powietrzna typu AD 215 E05,  długość 153cm, elektryczna  o mocy 4,5kW, 400V

Pytanie 9

Tak - dla potrzeb przetargu należy przyjąć katalogowe rozwiązania standardowe zgodne z parametrami określonymi na rysunkach, w opisie technicznym lub innych materiałach przetargu

Pytanie 10

Nie - Przegroda mobilna nie wchodzi w zakres zamówienia.

 

Z poważaniem

                                                                                                                       Bożena Sikora - dyrektor

 

Data publikacji: 22.08.2013 (14:42) Data aktualizacji: 22.08.2013 (14:42)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1271