Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na przebudowę i remont siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w Gdańsku

  Słupsk, 13.08.2013 r.

Numer sprawy DAO.251.7.2013                                                             

 
Do wszystkich
zainteresowanych postępowaniem
 
Zamawiający – Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na poniższe zadane pytanie od Wykonawcy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego p.n. Przebudowa i remont siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku.
 
Pytanie 
 
Elementy nie ujęte w kosztorysie (czy należy je wycenić):
 
- nadproża w części istniejącej (stalowe)
- kominy – wentylacyjne z kształtek szt.3
- ocieplenie budynku głównego (z jakiego materiału)
- platformy dla niepełnosprawnych
- uchwyty dla niepełnosprawnych
 
 
Odpowiedź 
 
W Rozdziale XII SIWZ – Opis sposobu obliczenia ceny oferty podane są wszelkie niezbędne informacje dotyczące sposobu obliczenia ceny oferty, w szczególności w pkt. 1 –
Cenę robót budowlanych Wykonawca ustali po sporządzeniu kosztorysu ofertowego metodą szczegółową w oparciu o otrzymaną od Zamawiającego dokumentację projektową i opis przedmiotu zamówienia ujęty w SIWZ, przy zastosowaniu KNR i przyjętej przez siebie bazy cenowej do kosztorysowania Załączony przedmiar robót stanowi element pomocniczy.
 
 
                                                                                                             
                                                                                                              z poważaniem
                                                                                                        Bożena Sikora - dyrektor
Data publikacji: 13.08.2013 (15:26) Data aktualizacji: 13.08.2013 (15:26)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1540