Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Dostawa skanera- licznika do monitoringu wędrówek ryb wraz z kamerą dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Słupsk, 19.06.2013 r.

numer sprawy DAO. 251.4.2013
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dostawa skanera- licznika do monitoringu wędrówek ryb wraz z kamerą dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
 
I. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę pod nazwą:
 
NURKOWANIE HYDROGRAFIA NAWIGACJA POLSKA, MACIEJ ROKUS, UL. POWSTAŃCÓW 19, 40-039 KATOWICE, reprezentowaną przez Pana Macieja Rokus
 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium: cena i gwarancja, określone w rozdziale XIII SIWZ, w którym cena = waga kryterium 95% , gwarancja=waga kryterium 5% (za 24 miesiące= 0).
 
Cena oferty wynosi 228.780,00 (brutto), okres gwarancji 48 miesięcy.
 
W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert, zawierającą punktację przyznaną ofertom w kryterium cena, gwarancja i łączną punktację.
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów 
w kryterium cena
Liczba punktów 
w kryterium gwarancja
Łączna punktacja
1 NURKOWANIE HYDROGRAFIA NAWIGACJA POLSKA, MACIEJ ROKUS, UL. POWSTAŃCÓW 19, 40-039 KATOWICE, 92,40 5 97,40 pkt
2
PIOTR WINIARSKI, ZAKŁAD PRODUKCYJNO- HANDLOWY „PIWI” , UL. CYSTERSÓW 2,
31-553 KRAKÓW
95,00 0 95,00 pkt

 

Data publikacji: 19.06.2013 (12:52) Data aktualizacji: 19.06.2013 (12:52)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1196