Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Do Wykonawców wyjaśnienie nr 2

 

(Nr postępowania DAO. 251.3.2014)

Do Wykonawców

dot. postępowania na udzielenie  zamówienia publicznego pn.: Kampania promocyjno- informacyjna – etap I, realizowana w ramach projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, dofinansowanego ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014,  w ramach Programu: PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Wyjaśnienia nr 2

W związku z wniesionymi zapytaniami do załącznika nr 1 SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), punkt II. Broszury informacyjne, oraz punkt IV. Opracowanie i wykonanie roll – upów obowiązującym w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1: 

dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ):

- w części II SOPZ "Broszury informacyjne" w opisie specyfikacji broszur wskazaliście Państwo, iż broszura będzie mieć 4 strony przy jednoczesnej oprawie zszytej zszywką co sugeruje że stron broszury powinno być więcej niż 4.

Drukarnie przygotowują do druku i drukują broszury z oprawą zszywaną dwiema zszywkami w minimalnym układzie: 8 stron w opcji bez okładki oraz 4+8 stron w opcji z okładką - w związku z powyższym proszę o i informacje czy na pewno chodzi o broszurę zawierająca 4 strony czy o którąś z wymienionych opcji tj.:

- 8 stron w opcji bez okładki

- 4+8 stron w opcji z okładką

Odpowiedz na pytanie nr 1 brzmi:

Zamawiający zmienił zapis dotyczący II. Broszury informacyjne

 

Przed zmianą było:

II. Broszury informacyjne

Do zadań Wykonawcy należy:

Zaprojektowanie, skład, łamanie i wydrukowanie 5.000 sztuk broszur informacyjnych zgodnie z następującą specyfikacja techniczną:

 1. Format strony 18 cm x 18 cm
 2. Liczba stron 4+okładka
 3. Druk 4x4 (CMYK)
 4. Papier środek: kreda, błysk, gramatura 130 g,
 5. Okładka uszlachetniona folia błysk jednostronnie,
 6. Oprawa zszyta zszywką – 2 zszywki
 7. Nakład: 5.000 sztuk – skompletowane po 50 sztuk.

Po zmianie:

II. Broszury informacyjne

Do zadań Wykonawcy należy:

Zaprojektowanie, skład, łamanie i wydrukowanie 5.000 sztuk broszur informacyjnych zgodnie z następującą specyfikacja techniczną:

1.    Format strony 18 cm x 18 cm

2.    Liczba stron 8

3.    Druk 4x4 (CMYK)

4.    Papier: kreda, błysk, gramatura 170 g,

5.    Strony 1 i 8 (zewnętrzne)  uszlachetnione folią błysk jednostronnie

6.    Oprawa zeszytowa – 2 zszywki

7.    Nakład: 5.000 sztuk – skompletowane po 50 sztuk pakowane w kartony

 

Pytanie nr 2:

dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ):

- w części IV SOPZ “Opracowanie i wykonanie roll-upów” w opisie specyfikacji roll-upa wskazaliście Państwo, iż roll-up będzie mieć posiadać 2 aluminiowe maszty napinające przy formacie planszy graficznej 100cm x 200 cm. Dwa maszty napinające stosuje się przy znacznie szerszych roll-upach niż wskazany przez Państwa w SOPZ.

Proszę o informację czy aby na pewno chodzi o 2 maszty napinające przy wymiarach roll-upa 100 cm x 200 cm? Firmy produkujące roll-upy stosują przy wymiarach 100 m x 200 cm standardowo jeden maszt napinający.

 

Odpowiedz na pytanie nr 2 brzmi:

Zamawiający zmienił zapis dotyczący konstrukcji opracowania i wykonania roll- upów.

 

Przed zmianą było:

 

IV. Opracowanie i wykonanie roll – upów

Do zadań Wykonawcy należy:

Zaprojektowanie, wykonanie 5 sztuk roll-upów informacyjnych zgodnie z następującą specyfikacją techniczną:

6. konstrukcja: kaseta aluminiowa z systemem rolującym, dwa aluminiowe maszty napinające

 

Po zmianie:

 

IV. Opracowanie i wykonanie roll – upów

Do zadań Wykonawcy należy:

Zaprojektowanie, wykonanie 5 sztuk roll-upów informacyjnych zgodnie z następującą specyfikacją techniczną:

6. konstrukcja: kaseta aluminiowa z systemem rolującym, jeden aluminiowy  maszt  napinający

 

Zamawiający dokonał zmiany w :

 • załączniku nr 1 do SIWZ tj. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w punkcie II Broszury informacyjne,
 • w załączniku nr 1 projektu umowy, punkcie II Broszury informacyjne,  stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

 

 • załączniku nr 1 do SIWZ tj. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w punkcie IV. Opracowanie i wykonanie roll – upów,
 • w załączniku nr 1 projektu umowy, punkcie IV. Opracowanie i wykonanie roll-upów,  stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
Data publikacji: 20.10.2014 (17:18) Data aktualizacji: 20.10.2014 (17:18)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 978