Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Do Wykonawców wyjaśnienie nr 3

Słupsk, dn. 22.10.2014r.

(Nr postępowania DAO. 251.3.2014)

Do Wykonawców

dot. postępowania na udzielenie  zamówienia publicznego pn.: Kampania promocyjno- informacyjna – etap I, realizowana w ramach projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, dofinansowanego ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014,  w ramach Programu: PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Wyjaśnienia nr 3

W związku z wniesionymi zapytaniami do załącznika nr 1 SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), punkt II. Broszury informacyjne, oraz punkt IV. Opracowanie i wykonanie roll – upów obowiązującym w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1: 

Pytanie 1: Dotyczy pkt II. Broszury informacyjne.
Format wynosi 18 cm x 18 cm. Jest to format już gotowego, zszytego egzemplarza? Czy ma on mieć 4 str czy 4 kartki, łącznie z okładką?  Czy okładka ma być pokryta folią czy lakierem UV?  Czy gramatura okładki również ma wynosić 130 g?

Odpowiedz na pytanie nr 1 brzmi:

Na stronie internetowej Zamawiającego tj. bip.pomorskieparki.pl , Zamawiający na bieżąco zamieszcza informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania, m. in. uzupełnienia, modyfikacje, wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ, treść odwołań dotyczących ogłoszenia o zamówieniu  lub zapisów SIWZ.

Zamawiający w dniu 20.10.2014 r doprecyzował i uzupełnił szczegółowo zapis dotyczący:       II. Broszur informacyjnych oraz zamieścił je na swoje stronie internetowej (o której mowa powyżej) w dniu 20.10.2014 r. pod tytułem „ Do Wykonawców wyjaśnienie nr 2” w brzmieniu:

Do zadań Wykonawcy należy:

Zaprojektowanie, skład, łamanie i wydrukowanie 5.000 sztuk broszur informacyjnych zgodnie z następującą specyfikacja techniczną:

1.    Format strony 18 cm x 18 cm

2.    Liczba stron 8

3.    Druk 4x4 (CMYK)

4.    Papier: kreda, błysk, gramatura 170 g,

5.    Strony 1 i 8 (zewnętrzne)  uszlachetnione folią błysk jednostronnie

6.    Oprawa zeszytowa – 2 zszywki

7.    Nakład: 5.000 sztuk – skompletowane po 50 sztuk pakowane w kartony

Pytanie nr 2:

Pytanie 2: Dotyczy pkt IV. Opracowanie i wykonanie roll-upów
Roll-upy o  wymiarach planszy graficznej 100 cm x 200 cm posiadają zazwyczaj 1 maszt napinający. Czy w zamówieniu na pewno mają być 2 maszty napinające?

Odpowiedz na pytanie nr 2 brzmi:

Na stronie internetowej Zamawiającego tj. bip.pomorskieparki.pl , Zamawiający na bieżąco zamieszcza informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania, m. in. uzupełnienia, modyfikacje, wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ, treść odwołań dotyczących ogłoszenia o zamówieniu  lub zapisów SIWZ.

Zamawiający w dniu 20.10.2014 r zmienił zapis dotyczący: IV Opracowanie i wykonanie roll- upów 6. konstrukcja , oraz zamieścił go na swoje stronie internetowej (o której mowa powyżej) w dniu 20.10.2014 r. pod tytułem „ Do Wykonawców wyjaśnienie nr 2” w brzmieniu:

Do zadań Wykonawcy należy:

Zaprojektowanie, wykonanie 5 sztuk roll-upów informacyjnych zgodnie z następującą specyfikacją techniczną:

6. konstrukcja: kaseta aluminiowa z systemem rolującym, jeden aluminiowy  maszt  napinający

Data publikacji: 22.10.2014 (11:01) Data aktualizacji: 22.10.2014 (11:17)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1088
Rejestr zmian