Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie   przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Kampania promocyjno- informacyjna – etap I, realizowana w ramach projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, dofinansowanego ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014,  w ramach Programu: PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.                                                              

  1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę:

TRZY DRUGIE, ALEKSANDRA MICHALAK, UL.WOJNICKA 2, 03- 774 WARSZAWA, reprezentowaną przez Panią Aleksandrę Michalak.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, określone w rozdziale XIII SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała 100 punktów, cena oferty jest niższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny i łączną punktację.

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna punktacja

1

ERANDI AGENCJA ROZWIĄZAŃ KREATYWNYCH DAGMARA KLECZEWSKA MARTA KOŁODZIEJCZAK S.C.,
UL. ANNY JAGIELLONKI 1/6, 80-041 GDAŃSK

71,78

71,78

2

EKSA SP. Z.O.O
UL. ZEFIROWA 26/2 , 53-027 WROCŁAW

-

-

3

STOWARZYSZENIE EKO- INICJATYWA,
82-500 KWIDZYN, UL. MIŁOSNA 1

60,04

60,04

4

AGENCJA REKLAMOWA CIEŚLIK STUDIO L SPÓŁKA JAWNA,  31-980 KRAKÓW, UL. PODBIPIĘTY 7

70,05

70,05

5

TARGET GROUP PABLIC RELATIONS
ROBERT LEWANDOWSKI,
UL. WIOSNY LUDÓW 1/49, 71-471 SZCZECIN

90,15

90,15

6

TRZY DRUGIE, ALEKSANDRA MICHALAK,
UL.WOJNICKA 2, 03- 774 WARSZAWA

100,00

 

100,00

 

7

JERO SP.Z O.O
UL. DOBRA 54/41, 00-312 WARSZAWA

82,62

82,62

 

 

Data publikacji: 05.11.2014 (12:35) Data aktualizacji: 05.11.2014 (12:35)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 999