Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Do Wykonawców-dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku garażowo- gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt edukacyjno- administracyjny we Władysławowie.

Słupsk, 28.12.2016r.

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.  „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku garażowo- gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt edukacyjno- administracyjny we Władysławowie”.

Znak sprawy: DAO.251.5.2016

 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynął następujący wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia jw.:

 

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu j.w. prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

 

Odpowiedź

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w załączniku nr 8 brakujące projekty wykonawcze, w których znajdują się min. zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

 

Ww. zmiana jest wiążąca dla Wykonawców. 

 

Mając powyższe na względzie Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 16.01.2017r. godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.01.2017r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk - w sali nr. 11

 

 

Data publikacji: 28.12.2016 (14:02) Data aktualizacji: 28.12.2016 (14:02)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 513