Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Do Wykonawców wyjaśnienie nr 1

Słupsk, dn.13.03.2015 r.

(Nr postępowania DAO. 251.1.2015)

Do Wykonawców

dot. postępowania na udzielenie  zamówienia publicznego pn.: Kampania promocyjno- informacyjna – etap II, realizowana w ramach projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, dofinansowanego ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014,  w ramach Programu: PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Wyjaśnienia nr 1

W związku z wniesionymi zapytaniami do Załącznika Nr 1 SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) punktów dotyczących:

III. Plakatu na akcję „Bioróżnorodność- poznaj by zachować”

V. Plakatu na akcję „ Święto raka”,

dystrybucji plakatów

IV. Folderu

obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1: 

III. Plakat na akcję „Bioróżnorodność- poznaj by zachować

V. Plakat na akcję „Święto raka”

Zamawiający opisuje format plakatu jako A2 (420 x 594 mm) mające się składać do formatu 140 x 200 mm (czyli pomniejszone A5). Czy plakat może składać się do formatu A5? Byłby wtedy złamany na 8 równych pól.

Dystrybucja plakatów – jaka jest łączna liczba adresów do wysyłki?

Odpowiedz na pytanie nr 1 brzmi:

III. Zamawiający informuje że , plakat na akcję „ Bioróżnorodność- poznaj by zachować” ma składać się:

Formatu A2: 420 x 594 mm.

Nakładu 1 000 sztuk w tym:

  • 900 sztuk złożonych do formatu folderu 14 cm x 20 cm,
  • 100 sztuk zwiniętych w rulon

Szczegółowy opis plakatu na akcję „Bioróżnorodność- poznaj by zachować” został dokładnie opisany przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

Zamawiający nie wyraża zgody żeby plakat składał się do formatu A5.

V. Zamawiający informuje, że plakat na akcję „Święto raka” ma składać się:   

Formatu A2: 420 x 594 mm.

Nakład 2 000 sztuk w tym:

  • 1 800 sztuk złożonych do formatu folderu 14 cm x 20 cm,
  • 200 sztuk zwiniętych w rulon

Szczegółowy opis plakatu na akcję „Święto raka” został dokładnie opisany przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

Zamawiający nie wyraża zgody żeby plakat składał się do formatu A5.

Dystrybucja plakatów – jaka jest łączna liczba adresów do wysyłki?

Zamawiający informuje że, w Załączniku Nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

wskazał ilość, zakres przestrzenny, jak również podmioty wśród których należy rozdystrybuować  plakaty na akcję „Bioróżnorodność- poznaj by zachować”. Zapis brzmi:

… „700 sztuk plakatów Wykonawca rozdystrybuuje do szkół, organizacji, instytucji, na terenie Trójmiasta (wg przekazanego przez Zamawiającego rozdzielnika)…”

Zamawiający informuje że, w Załączniku Nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

wskazał ilość, zakres przestrzenny, jak również podmioty wśród których należy  rozdystrybuować  plakaty na akcję „Święto raka”. Zapis brzmi:

… „ 1 800 sztuk plakatów Wykonawca wykona i rozdystrybuuje do:

- szkół na terenie Trójmiasta oraz powiatów: kościerskiego, kartuskiego, chojnickiego
i człuchowskiego w terminie do 19 czerwca 2015,

- organizacji, urzędów, instytucji, punktów informacji turystycznej na terenie Trójmiasta oraz powiatów: kościerskiego, kartuskiego, chojnickiego i człuchowskiego (w uzgodnieniu
z przedstawicielem Zamawiającego) w terminie do 30 czerwca 2015,

- ośrodków wypoczynkowych, kolonijnych i agroturystycznych, itp. na terenie powiatów kościerskiego, kartuskiego, chojnickiego i człuchowskiego (w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego) w terminie do 30 czerwca 2015…”

Zamawiający w chwili obecnej nie posiada informacji na temat ilości adresatów do rozdystrybuowania ww. plakatów, nie stawia również warunków dotyczących formy ich rozdystrybuowania. Zgodnie z zapisami w Załączniku Nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) rozdystrybuowanie plakatów na akcję „Bioróżnorodność- poznaj by zachować”

odbędzie się wg przekazanego przez Zamawiającego rozdzielnika a plakatów na akcję „Święto raka” w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

Pytanie nr 2: 

IV. Jaka jest objętość folderu?

Odpowiedz na pytanie nr 2 brzmi: 

IV. Zamawiający informuje że , objętość folderu jest taka jak w Załączniku Nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) czyli:

Format: A4

Druk dwustronny 4x4 (CMYK), mat;

Zamawiający informuje, że zgodnie z powyższym zapisem folder ma składać się z jednej kartki z dwustronnym drukiem.

 

Data publikacji: 13.03.2015 (10:50) Data aktualizacji: 13.03.2015 (10:50)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 981