Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Do Wykonawców wyjaśnienie nr 1

Słupsk, dn. 17.04.2015r.

(Nr postępowania DAO. 251.3.2015)

Do Wykonawców

dot. postępowania na udzielenie  zamówienia publicznego pn.: Druk i dostawa materiałów informacyjno- promocyjnych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

 

Wyjaśnienia nr 1

W związku z wniesionym zapytaniem do załącznika nr 1 SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), punkty I i II Broszura informacyjna „Rak szlachetny – poznaj aby zachować” w języku polskim i angielskim, obowiązującym w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

 

Pytanie nr 1:

dotyczy pkt I i II. Broszury informacyjne „Rak szlachetny – poznaj aby zachować” w języku polskim i angielskim
W Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia pkt I i II. wykazana jest liczba stron 4 oraz szycie zszywką – 2 szt.  Czy tu aby nie ma błędu? Przy ulotce (broszurze) składanej o 4 stronach nie ma potrzeby zszywania, jest ona łamana z formatu 36 x 18 cm do  18 x 18 cm. Chyba, że chodzi o liczbę stron 4 (okładka) + 4 (wnętrze). Proszę o doprecyzowanie zapytania.

 

Odpowiedz na pytanie brzmi:

Na stronie internetowej Zamawiającego tj. bip.pomorskieparki.pl , Zamawiający na bieżąco zamieszcza informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania, m. in. uzupełnienia, modyfikacje, wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ, treść odwołań dotyczących ogłoszenia o zamówieniu  lub zapisów SIWZ.

Zamawiający w dniu 17.04.2015 r doprecyzował i uzupełnił szczegółowo zapis dotyczący: pkt I iII Broszury informacyjne „Rak szlachetny – poznaj aby zachować” w języku polskim i angielskim oraz zamieścił je na swoje stronie internetowej (o której mowa powyżej) w dniu 17.04.2015 r. pod tytułem „ Do Wykonawców wyjaśnienie nr 1” w brzmieniu:

 

  1. Broszura informacyjna „Rak szlachetny – poznaj aby zachować” w języku polskim

Do zadań Wykonawcy należy:

dodruk i dostawa 3.000 szt. broszur informacyjnych „Rak szlachetny – poznaj aby zachować” z przekazanego przez Zamawiającego pliku pdf, zgodnie z następującą specyfikacją techniczną:

1.  Format strony 18 cm x 18 cm

2.  Liczba stron 8

3.  Druk 4x4 (CMYK)

4.  Papier: kreda, błysk, gramatura 170 g,

5.  Strony 1 i 8 (zewnętrzne)  uszlachetnione folią błysk jednostronnie

6.  Oprawa zeszytowa – 2 zszywki

7.  Nakład: 3.000 sztuk – skompletowane po 50 sztuk pakowane w kartony

 

  1. Broszura informacyjna „Rak szlachetny – poznaj aby zachować” w języku angielskim

Do zadań Wykonawcy należy:

przetłumaczenie na język angielski, skład, łamanie, druk i dostawę 2.000 szt. broszur informacyjnych „Rak szlachetny – poznaj aby zachować” z przekazanego przez Zamawiającego pliku pdf w języku polskim, zgodnie z następującą specyfikacją techniczną:

1.  Format strony 18 cm x 18 cm

2.  Liczba stron 8

3.  Druk 4x4 (CMYK)

4.  Papier: kreda, błysk, gramatura 170 g,

5.  Strony 1 i 8 (zewnętrzne)  uszlachetnione folią błysk jednostronnie

6.  Oprawa zeszytowa – 2 zszywki

7.  Nakład: 2.000 sztuk – skompletowane po 50 sztuk pakowane w kartony

Data publikacji: 17.04.2015 (13:58) Data aktualizacji: 17.04.2015 (13:58)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 958