Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Do Wykonawców wyjaśnienie nr 2

 Słupsk, dn.13.03.2015r.

(Nr postępowania DAO. 251.1.2015)

Do Wykonawców

dot. postępowania na udzielenie  zamówienia publicznego pn.: Kampania promocyjno- informacyjna – etap II, realizowana w ramach projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, dofinansowanego ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014,  w ramach Programu: PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Wyjaśnienia nr 2

W związku z wniesionymi zapytaniami do Załącznika Nr 1 SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) punktów dotyczących:

III. Plakatu na akcję „Bioróżnorodność- poznaj by zachować”

V. Plakatu na akcję „ Święto raka”,

dystrybucji plakatów

XI. Produkcja animowanego spotu promocyjnego,

obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1: 

  • czy plakaty na akcję "Bioróżnorodność-poznaj by zachować"  oraz na akcję "święto raka" dla instytucji, organizacji i szkół mają być przekazane po jednej sztuce dla każdego miejsca?                                      Czy w zakres zamówienia wchodzi tylko dostarczenie plakatów czy także zamocowanie plakatów                                  w placówkach?

Odpowiedz na pytanie nr 1 brzmi:

Zamawiający informuje że, w Załączniku Nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

wskazał ilość, zakres przestrzenny, jak również podmioty wśród których należy rozdystrybuować  plakaty na akcję „Bioróżnorodność- poznaj by zachować”. Zapis brzmi:

… „700 sztuk plakatów Wykonawca rozdystrybuuje do szkół, organizacji, instytucji, na terenie Trójmiasta (wg przekazanego przez Zamawiającego rozdzielnika)…”

Zamawiający informuje że, w Załączniku Nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

wskazał ilość, zakres przestrzenny, jak również podmioty wśród których należy  rozdystrybuować  plakaty na akcję „Święto raka”. Zapis brzmi:

… „ 1 800 sztuk plakatów Wykonawca wykona i rozdystrybuuje do:

- szkół na terenie Trójmiasta oraz powiatów: kościerskiego, kartuskiego, chojnickiego
i człuchowskiego w terminie do 19 czerwca 2015,

- organizacji, urzędów, instytucji, punktów informacji turystycznej na terenie Trójmiasta oraz powiatów: kościerskiego, kartuskiego, chojnickiego i człuchowskiego (w uzgodnieniu
z przedstawicielem Zamawiającego) w terminie do 30 czerwca 2015,

- ośrodków wypoczynkowych, kolonijnych i agroturystycznych, itp. na terenie powiatów kościerskiego, kartuskiego, chojnickiego i człuchowskiego (w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego) w terminie do 30 czerwca 2015…”

Zamawiający w chwili obecnej nie posiada informacji na temat ilości adresatów do rozdystrybuowania ww. plakatów, nie stawia również warunków dotyczących formy ich rozdystrybuowania.

Zgodnie z zapisami w Załączniku Nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) rozdystrybuowanie plakatów na akcję „Bioróżnorodność- poznaj by zachować” odbędzie się wg przekazanego przez Zamawiającego rozdzielnika a plakatów na akcję „Święto raka” w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

Zamawiający w Załączniku Nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) nie opisał zamocowania ww. plakatów w placówkach, ponieważ tego nie wymaga.

Pytanie nr 2: 

  • w punkcie dotyczącym promocyjnego  spotu animowanego jest mowa o bezpośredniej dystrybucji na płytach DVD. Czy dystrybucja jest po stronie wykonawcy? Jeśli tak, jaki jest jej nakład?

Odpowiedz na pytanie nr 2 brzmi: 

Zgodnie z zapisami w Załączniku Nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do zadań wykonawcy należy:

  1. produkcja 30 - sekundowego animowanego spotu promocyjnego przeznaczonego do umieszczenia w Internecie, w tym na portalach społecznościowych, emisji w telewizji, podczas konferencji oraz dystrybucji bezpośredniej na płytach DVD . Zaakceptowany przez Zamawiającego animowany spot promocyjny Wykonawca przekaże w terminie 5 dni roboczych od akceptacji - utrwalony na odpowiednich nośnikach umożliwiających jego emisję w ilości 5 szt.

Zamawiający w Załączniku Nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) nie opisał dystrybucji spotu i jego nakładu,  zawarł informację, że animowany spot promocyjny  wykorzystany będzie do umieszczenia w Internecie, na portalach społecznościowych, emisji w telewizji, podczas konferencji oraz dystrybucji bezpośredniej na płytach DVD.  

Do zadań Wykonawcy nie należy dystrybucja animowanego spotu promocyjnego.

 

 

Data publikacji: 13.03.2015 (11:29) Data aktualizacji: 13.03.2015 (11:29)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1005