Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Do Wykonawców wyjaśnienie nr 5

Słupsk, dn.17.03.2015r.

(Nr postępowania DAO. 251.1.2015)

Do Wykonawców

dot. postępowania na udzielenie  zamówienia publicznego pn.: Kampania promocyjno- informacyjna – etap II, realizowana w ramach projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, dofinansowanego ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014,  w ramach Programu: PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Wyjaśnienia nr 5

W związku z wniesionymi zapytaniami do Załącznika Nr 1 SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) punktów dotyczących:

V.   Plakatu

VII. Toreb ekologicznych

VIII. Raczych gadżetów - 2. Kubki

obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę grubości bawełny na +/-145g/m2?

Odpowiedz na pytanie nr 1 brzmi:

Zamawiający nie dopuszcza zmianę grubości bawełny. Zamawiający wymaga żeby torby ekologiczne zostały wykonane z materiału: bawełna 170 g,

Pytanie nr 2: 

Proszę o sprecyzowanie wysokości oraz szerokości kubka. Proszę o informację czy zadruk ma być jednostronny, dwustronny czy zadruk ma być dookoła kubka.

Odpowiedz na pytanie nr 2 brzmi:

Do zadań Wykonawcy jest min: Zaprojektowanie i wykonanie raczych gadżetów zgodnie z następującą specyfikacją techniczną:

2.    Kubki

-    pojemność 250 – 300 ml

-    Ilość 300 szt.

-    kolor kubka biały

-    nadruk (logo projektu i logotypy) – full kolor

  -    pakowane w kartony po 10 szt.- 15 szt.

Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących wysokości oraz szerokości kubka. Wymagania Zamawiającego dotyczą pojemności oraz umieszczenia na raczych gadżetach następujących informacji:

1)  Logotyp MF EOG

2)  Logotyp PZPK

3)  jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego

3)  Logo projektu

nadruki (logo projektu i logotypy) – full kolor

Zamawiający nie stawia warunków dotyczących zadruku kubków. Do zadań Wykonawcy należy zaprojektowanie,  rozmieszczenie i ułożenie ww. elementów i przedstawienie Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji w formie wzoru.   

Pytanie nr 3: 

Plakat A2 może być składany do formatu A5 czyli 148x210mm. Jeżeli plakat miałby być składany zgodnie z wymogami Zamawiającego tzn. 140x200mm to wymiar plakatu musiałby mieć 560x400mm, jednak wtedy to nie jest wymiar A2.

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formatu po złożeniu to proszę o przedstawienie wzoru składania plakatu.

Odpowiedz na pytanie nr 3 brzmi:

Zamawiający informuje że , plakaty mają składać się do:

Formatu A2: 420 x 594 mm i mają być złożony do formatu folderu 14 cm x 20 cm. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formatu. Zamawiający proponuje złożenie plakatów na 9 części.

 

Data publikacji: 17.03.2015 (10:15) Data aktualizacji: 17.03.2015 (10:15)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 969