Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Do Wykonawców wyjaśnienie nr 6

 

       Słupsk, dn.18.03.2015r.

(Nr postępowania DAO. 251.1.2015)

Do Wykonawców

dot. postępowania na udzielenie  zamówienia publicznego pn.: Kampania promocyjno- informacyjna – etap II, realizowana w ramach projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, dofinansowanego ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014,  w ramach Programu: PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Wyjaśnienia nr 6

W związku z wniesionym zapytaniem do Załącznika Nr 1 SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) punktu dotyczącego:

XII. Wynajmu i montażu zestawu namiotów

obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1:

Czy namiot w kształcie gwiazdy może mieć kolor kremowy zamiast białego ?

Odpowiedz na pytanie nr 1 brzmi:

Zamawiający dopuszcza zmianę koloru namiot w kształcie gwiazdy z koloru białego na kremowy.

Data publikacji: 18.03.2015 (11:02) Data aktualizacji: 18.03.2015 (11:02)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1011