Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU EDUKACYJNO – ADMINISTRACYJNEGO ZABORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W MIEJSCOWOŚCI CHARZYKOWY UL. TURYSTYCZNA 10”. Znak sprawy: DAO.251.4.16

 Słupsk, 16 grudnia 2016 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU EDUKACYJNO – ADMINISTRACYJNEGO ZABORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
W MIEJSCOWOŚCI CHARZYKOWY UL. TURYSTYCZNA 10”.

Znak sprawy: DAO.251.4.16

 

Zawiadomienie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz 2164 z późn. zm.) – dalej Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku edukacyjno – administracyjnego Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Miejscowości Charzykowy Ul. Turystyczna 10”.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

W przedmiotowym postępowaniu oferta z najniższą ceną wyniosła 997.726,68 zł brutto i znacznie przekroczyła możliwości Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 920.236,92 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą, w związku z powyższym uznać należało, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Data publikacji: 16.12.2016 (15:32) Data aktualizacji: 16.12.2016 (15:32)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 533