Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 376489-2016 z dnia 30-12-2016 - Słupsk
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – II ETAP” wraz z zagospodarowaniem i towarzyszącą inf...
Termin składania ofert/wniosków: 16-01-2017


Ogłoszenie nr 6728 - 2017 z dnia 2017-01-12 r.

Słupsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 376489
Data: 30/12/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Krajowy numer identyfikacyjny 22103768000000, ul. ul. Poniatowskiego  , 76200   Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 842 98 29, e-mail b.sikora@pomorskieparki.pl, faks 59 842 98 29.
Adres strony internetowej (url): www.pomorskieparki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data:16/01/2017, godzina:11:00
W ogłoszeniu powinno być: Data:23/01/2017, godzina:11:30

Data publikacji: 12.01.2017 (10:55) Data aktualizacji: 12.01.2017 (10:55)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 546