Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA PUBLIKACJA MATERIAŁU PRASOWEGO W GAZECIE CODZIENNNEJ, PŁATNEJ O CHARAKTERZE OPINIOTWÓRCZYM O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM, POSIADAJĄCA STRONY TEMATYCZNE (WKŁADKĘ REGIONALNĄ) DOTYCZĄCĄ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Kampanii promocyjno- informacyjna – etap IV, realizowana w ramach projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, dofinansowanego ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014,  w ramach Programu: PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej
i ekosystemów”, składająca się z trzech części.  (Nr postępowania DAO. 251.3.2016)

I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

PUBLIKACJA MATERIAŁU PRASOWEGO W GAZECIE CODZIENNNEJ, PŁATNEJ O CHARAKTERZE OPINIOTWÓRCZYM O ZASIĘGU REGIONALNYM OBEJMUJĄCA WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

  1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę:  

 

POLSKA PRESS SP ZOO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ  GDAŃSK,
UL. TARG DRZEWNY 9/11 , 80-894 GDAŃSK

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryteria: cena oferty i termin publikacji materiału prasowego w gazecie:  w piątek 22 kwietnia 2016r. lub w piątek 29 kwietnia 2016r. , określone w rozdziale XIII SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała 100 punktów.  

W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom  w kryterium: cena oferty
i termin publikacji materiału prasowego w gazecie:  w piątek 22 kwietnia 2016r. lub w piątek 29 kwietnia 2016r i łączną punktację.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena  max 80 pkt gdzie 1 pkt   = 1%

 

Termin publikacji materiału prasowego w gazecie:  w piątek 22 kwietnia 2016r. lub w piątek 29 kwietnia 2016r. – 20 pkt

Łączna punktacja

 

1

 

POLSKA PRESS SP ZOO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ  GDAŃSKU UL. TARG DRZEWNY 9/11 , 80-894 GDAŃSK

 

80

20

100

 

5

 

 

PRACOWNIA REKLAMOWA GRAFPRO I, JUDYTA KUCUŁYMA, UL. POZNAŃSKA 83, 76-200 SŁUPSK

 

71,98

0

71,98

 

4

 

 

SZAREK WYDAWNICTWO REKLAMA, UL. GROTTGERA 19,  76-200 SŁUPSK

 

                                     54,53

                                                           0

                                                     54,53

 

II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

PUBLIKACJA MATERIAŁU PRASOWEGO W GAZECIE CODZIENNNEJ, PŁATNEJ O CHARAKTERZE OPINIOTWÓRCZYM O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM, POSIADAJĄCA STRONY TEMATYCZNE (WKŁADKĘ REGIONALNĄ) DOTYCZĄCĄ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

  1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

AGORA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ GDAŃSK,   UL. TKACKA 7/8, 80-836 GDAŃSK

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryteria: cena oferty i termin publikacji materiału prasowego w gazecie:  w piątek 22 kwietnia 2016r. lub w piątek 29 kwietnia 2016r. , określone w rozdziale XIII SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała 100 punktów.  

W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom  w kryterium: cena oferty
i termin publikacji materiału prasowego w gazecie:  w piątek 22 kwietnia 2016r. lub w piątek 29 kwietnia 2016r.  i łączną punktację.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena  max 80 pkt gdzie 1 pkt   = 1%

Termin publikacji materiału prasowego w gazecie:  w piątek 22 kwietnia 2016r. lub w piątek 29 kwietnia 2016r. – 20 pkt  

Łączna punktacja

2

AGORA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ GDAŃSK, UL. TKACKA 7/8, 80-836 GDAŃSK

80

20

100

5

PRACOWNIA REKLAMOWA GRAFPRO I, JUDYTA KUCUŁYMA, UL. POZNAŃSKA 83, 76-200 SŁUPSK

34,62

0

34,62

4

SZAREK WYDAWNICTWO REKLAMA, UL. GROTTGERA 19,  76-200 SŁUPSK

31,69

0

31,69

 

III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

ZAPROJEKTOWANIE, DRUK I DOSTAWA 10 KOMPLETÓW TABLIC

  1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

SZAREK WYDAWNICTWO REKLAMA, UL. GROTTGERA 19, 76-200 SŁUPSK

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryteria: cena oferty i gwarancja na nadruk na 60 miesięcy, określone w rozdziale XIII SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała 100 punktów.  

W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom  w kryterium: cena oferty
i gwarancja na nadruk na 60 miesięcy i łączną punktację.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena  max 80 pkt gdzie 1 pkt   = 1%

Gwarancja na nadruk na 60 miesięcy
 – 20 pkt

Łączna punktacja

4

SZAREK WYDAWNICTWO REKLAMA, UL. GROTTGERA 19,  76-200 SŁUPSK

80

20

100

5

PRACOWNIA REKLAMOWA GRAFPRO I, JUDYTA KUCUŁYMA,
UL. POZNAŃSKA 83, 76-200 SŁUPSK

79,92

20

99,92

6

PRACOWNIA PLASTYCZNA, UL.PESTKOWSKIEGO 11, 76-200 SŁUPSK

79,16

20

99,16

3

TAJA ,UL.MJR.SUCHARSKIEGO 15, 76-200 SŁUPSK

61,57

0

61,57

 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, opisane w rozdziale XVII SIWZ.

 

 

Data publikacji: 15.04.2016 (14:57) Data aktualizacji: 15.04.2016 (14:57)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 734