Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

 

Słupsk, dn. 21.01.2016r.

(Nr postępowania DAO. 251.1.2016)

Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

dot. postępowania na udzielenie  zamówienia publicznego pn.: ZAKUP I DOSTAWA DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DO CELÓW SŁUŻBOWYCH DLA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ I ZAŁĄCZNIKÓW

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z póź.zm.) Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku informuje, że dokonano modyfikacji treści w:

 1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ust. III.3. lit. l „Opis przedmiotu zamówienia” 
 • zapis przed zmianą:
 • Wysokość samochodu –max. 1870 mm (wysokość samochodu  z relingami)
 • zapis po zmianie:
 • Wysokość samochodu –min. 1740 do max. 1870 mm (wysokość samochodu  z relingami)
 1. W załączniku nr 2 do SIWZ/do oferty w Specyfikacji techniczno- gwarancyjnej
 • zapis przed zmianą:

L.p.

Parametr techniczny wymagany przez Zamawiającego

Parametr techniczny oferowany przez Wykonawcę

12.

Wysokość samochodu –max. 1870 mm (wysokość samochodu  z relingami)

 

 • zapis po zmianie:

L.p.

Parametr techniczny wymagany przez Zamawiającego

Parametr techniczny oferowany przez Wykonawcę

12.

Wysokość samochodu – min. 1740 mm do max. 1870 mm (wysokość samochodu  z relingami)

 

 1. W załączniku nr 3 do SIWZ „UMOWA NR …… (wzór)
 • zapis przed zmianą:

§ 3 Dostawa i odbiór

 1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia określonego w § 1 ust. 1 w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.
 • zapis po zmianie:

§ 3 Dostawa i odbiór

 1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia określonego w § 1 ust. 1 w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.

W związku ze zmianami w SIWZ i załącznikach Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Data publikacji: 21.01.2016 (14:53) Data aktualizacji: 21.01.2016 (14:53)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 685