Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Słupsk, 30.04.2015 roku

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:  Druku i dostawy materiałów informacyjno- promocyjnych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. (Nr postępowania DAO. 251.3.2015)

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę:  FHU MARIOLA BORKOWSKA, UL.A.J. ABLEWICZA 13/21, 33-100 TARNÓW

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryteria: cena oferty, liczbę koncepcji oprawy graficznej: Plakatów informacyjnych „Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję! (P) i liczbę koncepcji oprawy graficznej: roll – upów  (R), określone w rozdziale XIII SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała 90 punktów.  W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium: cena oferty, liczbę koncepcji oprawy graficznej: Plakatów informacyjnych „Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję! (P) i liczbę koncepcji oprawy graficznej: roll – upów  (R) i łączną punktację.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena =90 pkt gdzie

1 pkt = 1%

 

Liczba koncepcji oprawy graficznej: Plakatów informacyjnych „Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję! (P)  – zadeklarowana liczba koncepcji oprawy graficznej, które zostaną przedstawione Zamawiającemu do wyboru (max 5 pkt):                                                                      - za 1 koncepcję projektu oprawy graficznej – 0 pkt,                                                         - za 3 koncepcje projektu oprawy graficznej  – 5 pkt

Liczba koncepcji oprawy graficznej: roll – upów  (R) – zadeklarowana liczba koncepcji oprawy graficznej, które zostaną przedstawione Zamawiającemu do wyboru (max 5 pkt):

- za 1 koncepcję projektu oprawy graficznej – 0 pkt,

- za 3 koncepcjie projektu oprawy graficznej  – 5 pkt.

 

 

 

C+ P+ R =        

 Łączna liczba otrzymanych punktów

 

1

„REMI-B” KRZYSZTOF BOIŃSKI, ADAM KROKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, UL. STRAŻACKA 35, 43-382 BIELSKO- BIAŁA

 

 

53,26

 

3 koncepcje = 5 pkt

 

3 koncepcje = 5 pkt

 

63,26

 

2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE JANUSZ CIOSEK WIELKA REKLAMA, OS.IM.KARD.S.WYSZYŃSKIEGO 28/16,      98-300 WIELUŃ

 

 

51,79

 

 

3 koncepcje = 5 pkt

 

 

3 koncepcje = 5 pkt

 

61,79

 

3

FHU MARIOLA BORKOWSKA, UL.A.J. ABLEWICZA 13/21, 33-100 TARNÓW

 

90,00

 

1 koncepcje = 0 pkt

 

1 koncepcje = 0 pkt

                             90,00

 

4

AGENCJA WYDAWNICZO – REKLAMOWA – DORADZTWO WIESŁAW GŁODEK, UL.PRZEMYSŁOWA 5/3, 76-200 SŁUPSK

 

65,65

 

3 koncepcje = 5 pkt

 

3 koncepcje = 5 pkt

 

75,65

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, opisane w rozdziale XVII SIWZ.

 

Data publikacji: 30.04.2015 (13:00) Data aktualizacji: 30.04.2015 (13:00)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 954
Rejestr zmian
30 kwi 2015 (13:00)Dariusz Wrzosek»INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
30 kwi 2015 (13:00)Dariusz Wrzosek»INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY