Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY OFERY

Słupsk, 19.08.2016 roku

oznaczenie sprawy: PZPK.DAO.252.8.2016

 

Do Wykonawców

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy postępowania: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzaniu  postępowań o udzielenie zamówień  publicznych na rzecz projektu: „EDUKACJA DLA PRZYRODY” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej.

 

Zamawiający: Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku informuje, iż unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 17.08.2016r. i przystępuje do ponownego badania złożonych ofert.

Czynność oceny ofert zostanie powtórzona, ze względu na to, że w dniu dzisiejszym tj. 19.08.2016r. Zamawiający otrzymał  informację telefoniczną od jednego z Wykonawców, że jego oferta, którą wysłał pocztą elektroniczną w dniu 11.08.2016r., nie została uwzględniona przy ocenie ofert.

Zamawiający przeprasza za zaistniałą sytuację, która nastąpiła z powodu  awarii systemu informatycznego w dniach 10-11.08.2016r.

                                                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                                                                        Bożena Sikora

Data publikacji: 19.08.2016 (11:53) Data aktualizacji: 19.08.2016 (11:53)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 595