Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Słupsk, 04.08.2016 roku

oznaczenie sprawy: PZPK.DAO.252.7.2016

Do Wykonawców

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy postępowania: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzaniu  postępowań o udzielenie zamówień  publicznych na rzecz projektu: „EDUKACJA DLA PRZYRODY” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej.

Zamawiający: Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku informuje, iż zgodnie z ust. VIII, pkt. 2 zaproszenia do złożenia oferty z dnia 04.07.2016r., unieważnia zapytanie ofertowe,  bez podania przyczyny. 

Jednocześnie informuję, że w najbliższym czasie na naszej stronie internetowej bip.pomorskieparki.pl  zostanie opublikowane nowe zaproszenie na ww. usługę. 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                                                                        Bożena Sikora


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych,

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a  tel/fax: 59 842 98 29,

biuro@pomorskieparki.pl, www.pomorskieparki.pl

 

Data publikacji: 04.08.2016 (13:46) Data aktualizacji: 04.08.2016 (13:46)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 617