Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Informacja o sposobie zatrudniania

Informacja o sposobie zatrudniania pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych w Słupsku.

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zatrudnianie pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych w Słupsku odbywa się przez nabór, zgodnie z zasadami określonymi wymienioną ustawą.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ww. ustawy nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny. Każdorazowo, gdy powstanie wolne stanowisko urzędnicze, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku zamieści na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.pomorskieparki.pl) ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, określając nazwę stanowiska urzędniczego, wymagania, zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku, wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych w Słupsku oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Minimalne wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 398) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Ponadto w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych w Słupsku przeprowadzane są nabory na stanowiska na pracowników samorządowych, nie będące stanowiskami urzędniczymi, które nie wymagają przeprowadzenia naboru na zasadach opisanych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2016r. poz.902.

Wszystkie osoby zainteresowane pracą w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych, które przekazują dokumenty aplikacyjne informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku 76-200,  ul. Poniatowskiego 4A.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu naboru na  stanowisko…
  3. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym:

Ustawą z dnia z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 1666.);

Ustawą z dnia z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902)

jest obligatoryjne, natomiast podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa dobrowolne – i wymaga złożenia w treści dokumentacji aplikacyjnej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922.),

Data publikacji: 12.01.2015 (11:48) Data aktualizacji: 03.10.2017 (11:10)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 3739
Rejestr zmian