Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Informacja o wpłynięciu wniosku o wyjaśnienie treści dotyczącej Załącznika nr 5 do SIWZ - Umowa (wzór) w postepowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na bezgotówkowy zakup paliw w systemie kart paliwowych na potrzeby PZPK

 Numer sprawy PZPK/DAO/234/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku,  76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14, TEL./FAX 59 842 98 29
 
Słupsk, 04.05.2011 r.
 
Informacja o wpłynięciu wniosku o wyjaśnienie treści dotyczącej Załącznika nr 5 do SIWZ - Umowa (wzór) w postepowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na bezgotówkowy zakup paliw w systemie kart paliwowych na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku
 
 
Zamawiający- Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14, informuje zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm), że w dniu 04.05.2011 r. w w/w postępowaniu wpłynęło zapytanie od wykonawcy dot. Wyjaśnienia treści specyfikacji (załącznika nr 5- wzoru umowy), o niżej wymienionej treści:
 
 
Pytanie 1
 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienie od wymogu potwierdzania nabycia paliw poprzez podpisywanie dowodów wydania przez użytkowników kart paliwowych (§ 1 ust. 4 )?
 
Odpowiedź - TAK, Zamawiający dokonał zmiany zapisu § 1 ust. 4 (wzoru umowy), który otrzymał nowe brzmienie:
 
„ W celu potwierdzenia nabycia paliw płynnych, każdorazowo kierowca Zamawiającego będzie otrzymywał dokument (np. wydruk z terminala, pokwitowanie)  potwierdzający dokonanie bezgotówkowej transakcji.
 
 
Pytanie 2
 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 4 na wzór poniższego:
 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo zaopatrywania się w innych stacjach paliwowych Wykonawcy niż wskazane w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, jeżeli pojazd ze względów technicznych lub przeszkód obiektywnych nie będzie w stanie pobrać paliwa w tych stacjach paliw.”
 
Odpowiedź – TAK, Zamawiający dokonał doprecyzowania zapisu § 4- wzoru umowy, stosownie do złożonej propozycji.
 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo zaopatrywania się w innych stacjach paliwowych Wykonawcy niż wskazane w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, jeżeli pojazd ze względów technicznych lub przeszkód obiektywnych nie będzie w stanie pobrać paliwa w tych stacjach paliw.”
 
W związku z powyższym, Zamawiający informuje na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm),
 
że w w/w  postepowaniu, dokonuje zmiany treści specyfikacji tj.  załącznika nr 5- wzoru umowy.
 
 
(UWAGA! Do pobrania na stronie bip.pomorskieparki.pl aktualna wersja załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy ).
 
Do pobrania:
Data publikacji: 04.05.2011 (14:17) Data aktualizacji: 04.05.2011 (14:17)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 2565