Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie od Wykonawcy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego p.n. Przebudowa i remont siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku.Nowa strona

Słupsk, 22.08.2013 r.

Numer sprawy DAO.251.7.2013                                                            

 

Do wszystkich

zainteresowanych postępowaniem

 

Zamawiający – Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na poniższe zadane pytanie od Wykonawcy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego p.n. Przebudowa i remont siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku.

 

Pytanie

 

Do przetargu trzeba dołączyć wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zdania
z wyszczególnieniem elementów jak w formularzu cenowym – nie znalazłam takiego druku „Formularz cenowy” w załączonych dokumentach. Czy taki formularz od Państwa uzyskam?

 

Odpowiedź

 

Zamawiający informuje, iż niezbędne jest przedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego z wyszczególnieniem elementów podanych przez Zamawiającego w SIWZ. Opis sposobu obliczenia oferty został szczegółowo opisany w rozdziale XII SIWZ.

                                                                                                             

                                                                                                              z poważaniem

                                                                                                        Bożena Sikora - dyrektor

 

Data publikacji: 22.08.2013 (10:37) Data aktualizacji: 22.08.2013 (10:37)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1156