Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Do Wykonawców wyjaśnienie nr 1

dot. postępowania na udzielenie  zamówienia publicznego pn.: Kampania promocyjno- informacyjna – etap I, realizowana w ramach projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, dofinansowanego ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014,  w ramach Programu: PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Do Wykonawców

W związku z wniesionym zapytaniem do załącznika nr 1 SIWZ, punktu II Broszury informacyjne, obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1: 

W załączniku nr 1 do SIWZ, punkt II Broszury informacyjne, jest informacja, że broszury mają zawierać liczbę stron 4. Jeśli tak nie ma potrzeby oprawy zeszytowej. Proszę o wyjaśnienie czy nie chodzi Państwu o liczbę stron 4 plus okładka.

Odpowiedz na pytanie nr 1 brzmi:

Zamawiający informuje, że Broszura informacyjna ma składać się z 4 stron + okładka.

Przed zmianą było:

2. Liczba stron 4

Po zmianie:

2. Liczba stron 4 + okładka.

Zamawiający dokonał zmiany w :

  • załączniku nr 1 do SIWZ tj. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w punkcie II Broszury informacyjne,
  • w załączniku nr 1 projektu umowy, punkcie II Broszury informacyjne,  stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

 

Data publikacji: 17.10.2014 (09:47) Data aktualizacji: 17.10.2014 (09:47)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 944