Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Do Wykonawców wyjaśnienie nr 3

       Słupsk, dn.16.03.2015r.

(Nr postępowania DAO. 251.1.2015)

Do Wykonawców

dot. postępowania na udzielenie  zamówienia publicznego pn.: Kampania promocyjno- informacyjna – etap II, realizowana w ramach projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, dofinansowanego ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014,  w ramach Programu: PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Wyjaśnienia nr 3

W związku z wniesionym zapytaniem do Załącznika Nr 1 SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) punktu dotyczącego:

XII. Wynajmu i montażu zestawu namiotów,

obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1: 

Proszę doprecyzować lub przesłać zdjęcie poglądowe namiotu w kształcie gwiazdy. Proponowane na rynku namioty w kształcie gwiazdy, nie mają zamykanego wejścia oraz nie posiadają okien. Bardzo proszę o podanie więcej szczegółów na temat tej pozycji. Gdzie będą one montowane, tzn na jakiej powierzchni?

Odpowiedz na pytanie nr 1 brzmi:

Zamawiający informuje że, w Załączniku Nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

wskazał, że udostępni Wykonawcy teren w Gdańsku, na którym ma nastąpić montaż namiotów oraz, że Zamawiający odpowiada za prawidłowe przygotowanie terenu pod montaż namiotów tzn. uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz usunięcie wszelkich przeszkód terenowych uniemożliwiających montaż. Zamawiający umożliwi dojazd samochodem do placu montażu.

Okna o których pisze Zamawiający mogą też być oknami - drzwiami do których można zamocować przezroczyste osłony, które będą chronić przed wiatrem. Zamawiający posiada informację, że na rynku są dostępne namioty w kształcie gwiazdy  z oknami przezroczystymi, rozpinanymi na zamek, zamontowane w 4 otworach wejściowych.

 

 

Data publikacji: 16.03.2015 (10:21) Data aktualizacji: 16.03.2015 (10:21)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 969