Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Do Wykonawców odpowiedź na zadane pytanie dot.PZPK.DAO.252.8.2016

 

Słupsk, 10.08.2016r.

Do Wykonawców

                                                                                                                                            

 

 

dotyczy zaproszenia do złożenia oferty PZPK.DAO.252.8.2016r. na usługę polegającą na

przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień  publicznych na rzecz projektu: „EDUKACJA DLA PRZYRODY” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej.

Wyjaśnienia nr 1

 

W związku z wniesionym zapytaniem do zaproszenia,  dotyczącego głównych obowiązków Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

 

Pytanie : 

na czym ma polegać współpraca na etapie realizacji umowy? Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług prawniczych natomiast realizacja umowy np. wykonanie robót budowlano-montażowych wymaga specjalistycznej wiedzy z dziedziny, której eksperci z zakresu prawa zamówień publicznych nie znają. Proszę o wyjaśnienie zakresu współpracy prawników z wyłonionymi Wykonawcami.

Proszę również o informację czy powtórzenie postępowania nie z winy wykonawcy tylko Zamawiającego, ma się odbyć w ramach zaproponowanej ceny?

 

Odpowiedź na pytanie brzmi:

Zamawiający miał na myśli wszystkie czynności jakie mogą wystąpić podczas realizacji umów związane z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Powtórzenie postępowań ma się odbywać w ramach zaproponowanej ceny.

 

                                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                                                             Bożena Sikora

Data publikacji: 10.08.2016 (14:15) Data aktualizacji: 10.08.2016 (14:15)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 582