Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Do Wykonawców wyjaśnienie nr 4

Słupsk, dn.16.03.2015r.

(Nr postępowania DAO. 251.1.2015)

Do Wykonawców

dot. postępowania na udzielenie  zamówienia publicznego pn.: Kampania promocyjno- informacyjna – etap II, realizowana w ramach projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, dofinansowanego ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014,  w ramach Programu: PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Wyjaśnienia nr 4

W związku z wniesionym zapytaniem do Załącznika Nr 1 SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) punktu dotyczącego:

XI. Produkcja animowanego spotu promocyjnego.

obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1: 

W jakich telewizjach będzie emitowana animacja? Czy zamawiający określi parametry techniczne dotyczące emisji w telewizji?

Odpowiedz na pytanie nr 1 brzmi:

Zgodnie z zapisami w Załączniku Nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do zadań wykonawcy należy:

  1. produkcja 30 - sekundowego animowanego spotu promocyjnego przeznaczonego do umieszczenia w Internecie, w tym na portalach społecznościowych, emisji w telewizji, podczas konferencji oraz dystrybucji bezpośredniej na płytach DVD .

Zamawiający wymaga aby produkcja animowanego spotu promocyjnego była utrwalona na odpowiednich nośnikach umożliwiających jego emisję w Internecie, w tym na portalach społecznościowych, emisji w telewizji, podczas konferencji oraz dystrybucji bezpośredniej na płytach DVD.

Do zadań Wykonawcy nie należy dystrybucja animowanego spotu promocyjnego, a wyłącznie jego produkcja                   i przekazanie w terminie 5 dni roboczych od akceptacji - utrwalony na odpowiednich nośnikach - płytach DVD umożliwiających jego emisję w ilości 5 szt.

Parametry Animowanego spotu promocyjnego to:

  1. Długość spotu 30 sekund.
  2. Jakość HD
  3. Standard umożliwiający wielokrotne odtwarzanie spotu, zgodny z wymogami emisyjnymi materiałów telewizyjnych i oraz standardami  materiałów przeznaczonych do umieszczania w Internecie, w tym na portalach społecznościowych.
  4. Wykonawca zapewni: animacje, opracowanie graficzne, opracowanie dźwiękowe z uwzględnieniem opłaty licencyjnej za ewentualne wykorzystane utwory dźwiękowe, lektora, montaż.

W cenie usługi Wykonawca zapewni opracowanie scenariusza w oparciu o materiały dotyczące projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych” i realizowanych w jego ramach działań, dostarczonych przez Zamawiającego.

 

Data publikacji: 16.03.2015 (12:36) Data aktualizacji: 16.03.2015 (12:36)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 935